محمد رضا اوستاد رئیس شورای حل اختلاف زندان دشتستان: گذشت از حق قصاص در حقیقت مبارزه با نفس و معامله با خدای رحمن و رحیم است که پاداش آن در جهان آخرت و نزد خالق جهان هستی محاسبه خواهد شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،جلسه شورای حل اختلاف زندان دشتستان برگزار ...

ادامه مطلب »