روحانی اردوگاه: قطعا امروزه باوجود غیرت وحجاب اسلامی آرامش وبرکتی درجامعه اسلامی حاکم خواهد شد. برگزاری دوره علمی معرفتی گوهر غیرت (برگرفته ازسیره بزرگان وشهدا)در اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، در راستای برنامه های فرهنگی وآموزشی ...

ادامه مطلب »

جلسه هم اندیشی احداث زمین ورزشی فوتبال ساحلی با حضور مسئول تربیت بدنی اداره کل ورئیس کمیته فوتبال ساحلی استان بوشهردر اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،در راستای اجرایی نمودن برنامه های ورزشی ...

ادامه مطلب »