انیسه رئیس دادگاه کیفری یک شهرستان دشتستان : با توجه به برنامه ها و امکانات فراهم شده در زندان برای « تغییر» دیدار از نزدیک با مددجویان در اتخاذ تصمیم نهایی موثر است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،رئیس دادگاه کیفری یک شهرستان دشتستان ...

ادامه مطلب »

بنجویی مدیر عامل بنیاد تعاون زندانهای استان بوشهر : عرضه اجناس دارای کیفیت ، قیمت متناسب و ایجاد نمایشگاه عرضه محصولات کارگاهی جهت رونق بازار تولید از ضروریات و در اولویت است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،مهندس بنجوییمدیر عامل بنیاد تعاون زندانهای ...

ادامه مطلب »

زمانی رئیس حفاظت اطلاعات زندانهای استان بوشهر : وضعیت پرونده ها و سامانه ی الکترونیکی زندان دشتستان دارای انسجام و سازمان یافته است که همواره رعایت نکات امنیتی مورد تاکید است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای  استان بوشهر ،زمانی رییس حفاظت اطلاعات زندانهای استان ...

ادامه مطلب »

رئیس حفاظت اطلاعات زندانهای استان بوشهر در دیدار با سربازان وظیفه زندان دشتستان : مهمترین راهبرد برای جوانان فراگیری مهارت های اساسی زندگی بویژه مهارت سالم زیستن و ارتباط موثر با همسالان است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،رئیس حفاظت اطلاعات زندانهای استان بوشهر ...

ادامه مطلب »