محمد رضا اوستاد رئیس شورای حل اختلاف زندان دشتستان : تلاش انسانی اسلامی و قانونی شورا در جهت فصل خصومت ، رویش دوستی، کندن درخت دشمنی و در نتیجه شدن تهی دلهای مومنین از کینه وعداوت است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، جلسه فوق العاده شورای حل اختلاف ...

ادامه مطلب »