به مناسبت دهه کرامت شورای امر به معروف ونهی ازمنکر برگزار کرد: برگزاری کارگاه شیوه های امر به معروف ونهی از منکردر اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،در راستای برنامه های فرهنگی وآموزشی ...

ادامه مطلب »

روحانی اردوگاه: در هفته عفاف وحجاب آرامش وبرکتی درجامعه اسلامی حاکم خواهد شد. برگزاری تریبون آزاد هفته عفاف وحجاب در اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،در راستای برنامه های فرهنگی وآموزشی ...

ادامه مطلب »