مسعود رحیمی رئیس اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان بوشهر در نشست مشترک با رئیس مرکز فنی وحرفه ای دشتستان: کار آموز داوطلب در دشتستان، مرکز ثقل زندان های استان، نیازمند ایجاد پایگاه ثابت یا سیار حرفه آموزی است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،جلسه ی مشترک رؤسای مرکز فنی ...

ادامه مطلب »