خزری، رئیس اداره زندان مرکزی بوشهر: ثمره برگزاری منظم و قانونمند جلسات انجمن معتادان گمنام رهایی تعداد کثیری از مددجویان از این بلای خانمان سوز در تمام این سال ها بوده است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،جلسه باز و عمومی انجمن معتادان ...

ادامه مطلب »