علیرضا میر، رئیس اداره سلامت، اصلاح و تربیت زندان های استان بوشهر: کتاب خوب در جریان روزگار با میوه های گوارای روحانی و معنوی خود بشریت را بهره مند می سازد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، ...

ادامه مطلب »