روحانی اردوگاه حرفه آموزی استان همزمان با روز گرامیداشت امام زادگان و بقاع متبرکه : امامزادگان مامن مردم و مکان ی برای آرامش و نزدکی به خدای متعال است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،همزمان با روز گرامیداشت امامزادگان و بقاع ...

ادامه مطلب »