عبدالحسینی قاضی ناظر براردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان بوشهر: جلسات شورای طبقه بندی منظم، پویا، هدفمند و در جهت تسهیل حبس مددجویان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،در راستای گرامیداشت هفته قوه قضاییه ...

ادامه مطلب »