علی زمانی رئیس حفاظت اطلاعات زندانهای استان بوشهر در بازدید از زندان دشتستان : نکات امنیتی از اهداف سازمان است که بایستی همواره بر اجرای دقیق آن با دقت اصرار ورزید

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، زمانی رئیس حفاظت اطلاعات زندانهای استان ...

ادامه مطلب »