سید حسین دانش دادرس دادگاه عمومی بخش بندریگ: مجاهدت مسئولین زندان دشتستان موجب شده شمار مددجویان (( نادم حقیقی )) نسبت به بزه کاران غیر نادم تفاوت فاحش داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، سید حسین دانش دادرس دادگاه عمومی ...

ادامه مطلب »