کتابخانه اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی بوشهر مورد تائید بازرسین کتابخانه عمومی استان قرارگرفت بازدید معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان و کاشناسان از کتابخانه های اردوگاه حرفه آموزی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ، به منظور بررسی راهکارهای همکاری ...

ادامه مطلب »