گزارش

گزارش تصویری افتتاح طرح نمونه گیری بانک اطلاعات هویت ژنتیک مددجویان زندان مرکزی بوشهر

گزارش تصویری افتتاح طرح نمونه گیری بانک اطلاعات هویت ژنتیک مددجویان زندان مرکزی بوشهر گزارش تصویری افتتاح طرح نمونه گیری بانک اطلاعات هویت ژنتیک مددجویان زندان مرکزی بوشهر گزارش تصویری افتتاح طرح نمونه گیری بانک اطلاعات هویت ژنتیک مددجویان زندان مرکزی بوشهر گزارش تصویری افتتاح طرح نمونه گیری بانک اطلاعات هویت ژنتیک مددجویان زندان مرکزی بوشهر گزارش تصویری افتتاح طرح ...

ادامه مطلب »

گزارش تصویری بازدید مدیرکل زندانهای استان بوشهروهیئت همراه اززندانهای استان خوزستان

مدیرکل زندانهای بوشهر در نشست هم اندیشی مسئولین زندانهای خوزستان و بوشهر گفت: تبادل تجارب طرفیت بالقوه ای است که میتواند با بررسی عملکردها و انتقال تجارب بالفعل شده و افزایش کارایی کارکنان و مسئولین را در پس داشته باشد. بگزارش روابط عمومی زندانهای استان بوشهر ، در این برنامه سفر، به ترتیب از زندانهای بهبهان، مرکزی اهواز، مجتمع حرفه ...

ادامه مطلب »

گزارش تصویری بازدید مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان های کشور از زندان مرکزی بوشهر

گزارش تصویری گزارش تصویری بازدید مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان های کشور از زندان مرکزی بوشهر گزارش تصویری بازدید مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان های کشور از زندان مرکزی بوشهر گزارش تصویری بازدید مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان های کشور از زندان مرکزی بوشهر  گزارش تصویری بازدید مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان ...

ادامه مطلب »

دیدارمدیرکل وپرسنل اداره کل زندانهای استان بوشهرباحضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه بوشهر

دیدارمدیرکل وپرسنل اداره کل زندانهای استان بوشهرباحضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه بوشهر دیدارمدیرکل وپرسنل اداره کل زندانهای استان بوشهرباحضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه بوشهر دیدارمدیرکل وپرسنل اداره کل زندانهای استان بوشهرباحضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه بوشهر

ادامه مطلب »

پیاده روی صبح و نشاط با حضور مدیرعامل ستاد دیه استان

پیاده روی صبح و نشاط با حضور مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر   پیاده روی صبح و نشاط با حضور مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر پیاده روی صبح و نشاط با حضور مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر پیاده روی صبح و نشاط با حضور مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر پیاده روی صبح و نشاط با حضور مدیرعامل ستاد دیه استان ...

ادامه مطلب »