کشاورز رئیس اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان بوشهر از زندان دشتستان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، رئیس اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان بوشهر به اتفاق هیئت همراه از زندان دشتستان بازدید کرد. هیئت بازدید کننده که شهرام حیدری معاون زندان آنان را همراهی می کرد در پوسته داخلی ابتدا از برخی اندرگاه ها سرکشی به عمل آورده سپس دردفتر رئیس اندرزگاه مستقر و مددجویان متقاضی را به حضور پذیرفت.کشاورز در این جلسه عرض حضوری با صبر و حوصله با مددجویان حوزه تعزیرات دیدار و گفتگو کرد. این گزارش حاکی است هر مددجو به صورت انفرادی و چهره به چهره از نزدیک مشکلات قضایی یا رفاهی خود را با ایشان در میان گذاشت ودر خواست مساعدت راآنان با دقت و با دیده ی رافت اسلامی بررسی و پاسخ مناسب در جهت رفع مشکلات ارائه شد . اکبر کشاورز در پایان دیدار با مددجویان گفت : احکام صادره در اداره تعزیرات حکومتی بر اساس قانون و دیگر مواد و تبصره های رافت اسلامی در صورت تغییر و پشیمانی از رویه و حرفه ای که به اقتصاد کشور لطمه وارد می نماید لحاظ می گردد زیرا مددجویان نیز عضو خانواده بزرگ ایران اسلامی هستند . شهرام حیدری معاون زندان دشتستان نیز اظهار داشت: قفل و گره پرونده و مشکلات مددجویان در دیدار حضوری با مسئولین و قضات تا حدود زیادی باز می شود بنابراین از برنامه حضور مسئولین قضایی حوزه های مختلف در زندان استقبال می کنیم .

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*