کارگاه آموزشی،پیشگیری اولیه ازسوء مصرف مواد مخدر وروان گردان ها جهت خانواده مددجویان اردوگاه حرفه آموزی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، باهمکاری دفترامور اجتماعی وفرهنگی استانداری استان بوشهر کارگاه آموزشی،پیشگیری اولیه ازسوء مصرف مواد مخدر وروان گردان ها جهت خانواده مددجویان اردوگاه حرفه آموزی استان بوشهر

برگزارگردید، خانم مصدق کارشناس ومشاور خانواده اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) دشتستان  دراین جلسه به اثرات سوءمصرف انواع موادمخدر پرداختند. وی دراین کارگاه آموزشی یکی از آیتم های پیشگیری از ورود موادمخدر به زندگی روش برقراری ارتباط مثبت بافرزندان خود می باشدوی افزود :اگر نقاط مثبت مثل دوستی ومحبت ورفع کمبود احساسات درزندگی ها به ظهور برسد دیگر جای نگرانی نخواهد بود،وزندگی انسان ها دور ازفضای آسیب موادمخدر  خواهد بود ،کیان خانواده بستگی به جو مثبت اندیشی دارد سعی کنیم جومنفی وارد زندگی ما نشود چرا که همین جومنفی باعث خیلی از آسیب های خانوادگی واجتماعی می شود.درپایان رحیمی رئیس اردوگاه استان بیان کردند:برای اینکه درخانواده ها موادمخدر ورود پیدانکند باید فضای آلوده زندگی راغبار روبی نماییم.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*