نشست معاون سلامت اصلاح وتربیت اداره کل زندانهای استان بامعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، محمودحسینی معاون سلامت، اصلاح وتربیت، دکترنکونام مسئول بهداشت ودرمان وعمرانی مسئول روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهربا دکترجمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان دیداروگفتگونمودند.

محمود حسینی علاوه برارائه گزارشی ازوضعیت بهداشت ودرمان زندانهای استان ارایه وخواستارهمکاری وهماهنگی بیشتروبهترمراکزبهداشتی ودرمانی سطح استان بازندانها شده وهمچنین براجراء صحیح طرح جامع سلامت درراستای خدمات دهی مناسب به مددجویان وکاهش هزینه های درمانی وصرفه جوئی دراعتبارات تخصیصی به زندانها تاکیدنموده است.

سپس دکترجمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان هم دراین رابطه به بیان مشکلات وتنگناهای مراکزآموزشی ودرمانی سطح استان پرداخت. وی درادامه به جهت همکاری ودررفع موانع پیش رودرمانی زندانها قول داده که درچهارچوب قوانین ومقررات مساعدت لازم رامبذول دارد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفت: خدمت به اقشارآسیب پذیری که محبوس میباشند کاربسیار ارزشمندی است.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*