نشست هم اندیشی مسئولین فرهنگی زندانهای استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،باحضورموسوی حقیقی معاون سلامت،اصلاح وتربیت اداره کل زندانهای استان جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین فرهنگی زندانهای استان تشکیل شد. دراین جلسه ابتدا هرکدام ازمسئولین فرهنگی زندانهاگزارش عملکردفرهنگی وتربیتی زندانها ارایه نمودند. سپس معاون سلامت ،اصلاح وتربیت زندانهای استان به   اهمیت وجایگاه کارفرهنگی  وتربیتی درزندانهااشاره وخواستارارتقای سطح برنامه های آموزشی،هنری،فرهنگی،ورزشی وفوق یرنامه درزندانهای استان شد.وی توسعه برنامه های اشتغال وحرفه آموزی را درزندانهای استان را ضروری دانست. درادامه علیرضا میررئیس اداره سلامت ،اصلاح وتربیت نیزگزارشی ازوضعیت برنامه های فرهنگی درزندانها ارایه وراهکارهای لازم را به منظورارتقای برنامه های آموزشی وفرهنگی زندانهارابیان نمود.

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*