مدیرکل زندانهای استان بوشهر:بانک اطلاعات هویت ژنتیک۴۵۰نفر از مددجویان زندان مرکزی بوشهر تکمیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، با حضور حمیدر ضا حیدری مدیرکل ، محمود حسینی معاون سلامت ،اصلاح وتربیت  اداره کل  زندانهای استان بوشهرودکتر منتظری مدیرکل   پزشکی قانونی  استان  بوشهر طرح نمونه گیری  از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهرافتتاح شد.

حیدری مدیرکل زندانهای استان بوشهر درآئین افتتاحیه این طرح اظهار داشت : در راستای  جمع آوری اطلاعات شخصیتی ورفتاری  مددجویان  با همکاری پزشکی قانونی استان  از ۴۵۰نفراز مددجویان نمونه گیری    و نتایج  حاصل از آن رادر بانک اطلاعات ژنتیکی آنها ثبت وضبط می شود که درمرحله بعد از تمام مددجویان زندانهای استان این طرح انجام می گردد.

حیدری  گفت: هدف از اجرای این طرح  یکپارچه کردن اطلاعات وسوابق مددجویان  در سیستم قضایی کشور می باشد تا از این طریق  ودرکمترین زمان  اطلاعات فردی وسوابق  قضایی  آنها در اختیار مراجع ذی صلاح  قرارداده شود.

خزری رئیس زندان مرکزی بوشهر نیز در این مراسم گفت : واحد بهداشت ودرمان این مرکز بنا است با همکاری پزشک قانونی استان  طی یک هفته از کلیه مددجویان نمونه گیری و اطلاعات آنها در سامانه ثبت شود.

وی افزود. این طرح بصورت سراسری اجرا می شود وپس از آن کلیه اطلاعات  رفتاری وقضایی مددجویان به روز بوده وتمامی مراجع قانونی وقضایی  می تواتند از آن استفاده نمایند. دکترمنتظری مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر دراجرای این طرح گفت: تشکیل بانک ژنتیک پروژه ای است که ازطرف سازمان پزشکی قانونی برنامه ریزی شده و با همکاری سازمان زندانهای کشور اجرا شده است این برنامه بدلیل اهمیت بالایی که دارد از حساسیت فوق العاده برخوردار است .

اهداف طرح : شناسه هویت ژنتیک و بررسی و مطابقت آنها جهت تایید هویت ، ارائه خدمات تخصصی در حوضه ژنتیک در جهت کشف هویت مجرمین ، ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت افراد مجهول الهویه ، انجام تحقیقات علمی و کاربردی میباشد.

وی افزود : این طرح با محوریت پزشکی قانونی و همکاری سازمان زندانها در قوه قضاییه اجرامیگردد.

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

افتتاح طرح نمونه گیری از بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مددجویان  زندان مرکزی  بوشهر

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*