علی زمانی رئیس حفاظت اطلاعات زندانهای استان بوشهر در بازدید از زندان دشتستان : نکات امنیتی از اهداف سازمان است که بایستی همواره بر اجرای دقیق آن با دقت اصرار ورزید

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، زمانی رئیس حفاظت اطلاعات زندانهای استان بوشهر به منظور بازدید و ارزیابی وارد زندان دشتستان شد. حیدری مسئول روابط عمومی زندان گفت : ایشان از کلیه اندرزگاهها ، بوفه و فروشگاه ، آسایشگاه سربازان ، دفاتر وقعات نگهبانی ، محل افسر نگهبانی داخل و خارج بازدید کرد و نکاتی را در خصوص حصارهای حفاظتی و امنیتی در گفتار و رفتار کارکنان متذکر شد. علی زمانی رئیس حفاظت اطلاعات زندانهای استان بوشهر در بازدید از هر قسمت تذکراتی در خصوص رعایت قانون در آئینه ی آین نامه سازمان زندانها که براصل پیشگیری از وقوع هر گونه نا هنجاری و بی نظمی استوار است بیان و برلزوم هوشیاری در انجام امور محوله تاکید کرد . وی گفت : نکات امنیتی از اهداف سازمان است که بایستی همواره بر اجرای دقیق آن با دقت اصرار ورزید انجام پیش بینی و تیز بینی در همه ی بخشها با استفاده از راهنمای حفاظتی موجب ایجاد امنیت پایدار خواهد شد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*