دیدارمعاون اداره کل توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان زندانهای کشور با پرسنل اداره کل وزندان مرکزی بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، به منظور بررسی وضعیت اداری وهمچنین پاسخگویی به سوالات کارکنان پیرامون مباحث اداری و استخدامی ، خلیلی معاون مدیر کل توسعه مدیرت ومنابع سازمان زندانهای کشور در معیت طباطبایی مهر ،مدیر کل زندانهای استان بوشهر در زندان مرکزی حضور یافت .

در این جلسه طباطبایی مهر ، مدیر کل زندانهای استان ضمن خیر مقدم وقدردانی  ازحضورمعاون مدیرکل توسعه مدیرت ومنابع سازمان درجمع کارکنان اظهار داشت : منابع انسانی از ارکان مهم هرسازمان ومدیریت محسوب می شود که باید به آن توجه ویژه ولازم راداشته باشیم.

وی گفت:  این جلسه به منظوررفع ابهام ومشکلات اداری همکاران تشکیل گردیده است.

درادامه  خلیلی به سوالات مطرح شده توسط تعدادی ازکارکنان به طور مشروح و کامل پاسخ داده و خبرهای مسرت بخشی در زمینه های مختلف به پرسنل اعلام نمودند.گفتنی است دراین دیدار کارکنان اداره کل وزندانهای تابعه به صورت چهره به چهره موارد وسئوالات خود رابا معاون مدیرکل توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان مطرح نمودند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*