دیدارمدیرکل زندانهای استان بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان،طباطبایی مهر مدیرکل زندانهای استان با آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه بوشهردیداروگفتگو نمود. دراین دیدارمدیرکل زندانهای استان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه وسال نوگزارشی ازاقدامات انجام گرفته ارائه نمود.

دراین نشست امام جمعه بوشهرضمن تشکرازمدیرکل زندانهای استان وتبریک سال نوواعیادشعبانیه گفت:   حسن برنامه ریزی درهمه حوزه هامهم است که باتوجه به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری توسعه وپیشرفت درهمه حوزه ها لازم وضروری هست. وی درادامه به مدیریت جهادی و استراتژیک ومدیریت بحران دردستگاه های اجرای مطالب مبسوطی عنوان نمود. رعایت تقوای الهی وکاربرای رضای خداوند وانجام خدمت به مردم را مورد تاکید قرارداد. گفتنی است دراین دیدارعمرانی مشاورجوان مدیرکل ومسئول روابط عمومی اداره کل زندانهای استان نیزحضورداشت.

 

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*