دادرس دادگاه آبپخش با مددجویان زندان دشتستان دیدار نمود

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،سرپرست دادگاه آبپخش از زندان دشتستان بازدید کرد بنابراین خبر حبیبی دادرس دادگاه بخش آبپخش از زندان دشتستان بازدید و با مددجویان مقیم اندرزگاهها از نزدیک دیدار کرد.در این بازدید و دیدار ایشان از اندرزگاهها ، بخشهای رفاهی مانند سالن ورزشی ، سالن فرهنگی مذهبی ، بوفه و فروشگاهها بازدید و آنگاه مددجویان را بصورت یکی یکی بحضور پذیرفت.حبیبی سرپرست دادگاه آبپخش درخواستهای مددجویان را با حوصله و متانت مورد بررسی قرار داد و به یازده نفر از مراجعه کنندگان وعده رفع مشکل و مساعدت قضایی داد . اوستاد رئیس زندان دشتستان در رابطه با این بازدید گفت : دعوت از مسئولین قضایی جهت حضور در زندان و دیدار با مددجویان برای رفع مشکلات آنها از اولویت هاست و در راستای اجرای اصل « مددکاری » مسئولین زندان ارزیابی می شود .ایشان ادامه داد: این بازدید ها بار مثبت روانی دارد و مددجویان از این طرح استقبال مضاعف می نمایند وی افزود : در این دیدارها اگر حتی از یک نفر نیز رفع مشکل شود همان گشایشی است که همه ما به دنبال آن هستیم.

04

دادرس دادگاه آبپخش با مددجویان زندان دشتستان دیدار نمود 0899898

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*