جلسه هم اندیشی احداث زمین ورزشی فوتبال ساحلی با حضور مسئول تربیت بدنی اداره کل ورئیس کمیته فوتبال ساحلی استان بوشهردر اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،در راستای اجرایی نمودن برنامه های ورزشی وتاکید مدیر کل زندانهای استان بوشهر در خصوص ترویج فرهنگ ورزش وسلامت جلسه ای با حضور علی نظری مسئول تربیت بدنی اداره کل وسعیدی رئیس کمیته فوتبال ساحلی استان ،تقاء کارشناس واحد فنی اداره کل واعضای شورای ورزش اردوگاه برگزار گردید  در ابتدا علی نظری مسئول تربیت بدنی اداره کل در خصوص حوزه ورزش وتربیت بدنی و اهمیت آن در زندانهای کشور گفت داشتن سازمانی با ویژگی هایی مطلوب به نیرو های انسانی منعطف ،چابک، خلاق ومتعهد نیاز است ونیروی انسانی بزرگ ترین دارایی سازمان است مسئول تربیت بدنی اداره کل افزودیکی از استراتژی های پرورش نیروی انسانی سالم وتوانمند ورزش وتربیت بدنی است ایشان افزود ورزش باعث ارتقاءکیفیت زندگی کاری ،کاهش استرس وفرسودگی شغلی می شود ودستیابی به اهداف کلان سازمانی که همان اصلاح وتربیت ،کاهش آسیب وهمچنین افزایش بهره وری کارایی واثربخشی سازمانی می شود علی نظری گفت با اتمام این زمین ورزشی مسابقات ورزشی در رشته های متفاوتی برای گروه های هدف برنامه ریزی واجرا خواهد شد در ادامه سعیدی رئیس کمیته فوتبال ساحلی استان بوشهر گفت با استفاده از ورزش به ویژه ورزش گروهی به عنوان یک روش درمانی در جهت اصلاح وتربیت وکاهش آسیب یحکجی بهترین ابزار کاری است ایشان در خصوص نحوه وچگونگی ساخت وابعاد آن بصورت فنی مطالبی را با اعضای شورای در میان گذاشتند  وقرار شد کارشناس دفتر فنی اداره کل با طراحی مناسب وتائید کارشناسان اداره ورزش ومدیر کل نسبت به شروع عملیات ساخت اقدام گردد در ادامه نظری مسئول تربیت بدنی اداره کل به همرا اعضای شورای از فعالیت های فرهنگی ورزشی بازدید نمودند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*