تعداد ۱۶۶ گواهینامه مهارت آموزی برای پرسنل وظیفه زندان شهرستان دشتی صادر شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ، تعداد ۱۶۶ گواهینامه   مهارت آموزی برای پرسنل وظیفه اداره زندان شهرستان دشتی صادر گردید.

آزادی نژاد رئیس اداره زندان شهرستان دشتی اظهار داشت  : نوع نگاه به پرسنل وظیفه در سال های اخیر تغییر کرده وصرفا نگاه ، نگاه ابزاری نمی باشد . بلکه علاوه بر انجام ماموریت های محوله سازمانی ، سربازان وظیفه انواع آموزش های فنی و حرفه ای را به جهت استفاده بهینه از زمان وهمچنین آمادگی اشتغال در آینده ، با همکاری اداره فنی و حرفه ای می گذرانند .

سرپاسیار یکم رسول زندی لک سرپرست یگان حفاظت اداره زندان شهرستان دشتی نیز گفت : در راستای توسعه  مهارت آموزی کارکنان وظیفه، از ابتدای سال، بیش از سیزده دوره مهارت آموزی با همکاری اداره فنی وحرفه ای شهرستان دشتی برگزار شده است .

وی گفت :متاسفانه در صدور مدرک پرسنل مذکور خللی وجود داشت که با پیگیری مستر و همکاری اداره فنی وحرفه ای شهرستان ،مشکل صدور، حل و تعداد ۱۶۶ مدرک برای پرسنل این زندان صادر و تحویل گردید.

سرپرست یگان حفاظت اداره زندان شهرستان دشتی در خاتمه عنوان نمود:

آموزش فنی و حرفه ای سربازان این زندان به طور جد ادامه خواهد داشت و جزو اولویت های آموزشی ما خواهد بود .

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*