بازدید مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دشتستان و رئیس مرکز بهداشتی شهید فرهی برازجان(مرکز معین اردوگاه) از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون توسعه همکاری های مشترک در راستای برنامه های بهداشتی،درمانی و آموزشی خانم دهقان رئیس مرکز بهداشتی شهید فرهی برازجان و خانم غلامی مسئول روابط عمومی و کارشناس شبکه بهداشت و درمان دشتستان در اردوگاه حرفه آموزی استان حضور یافتند.در نشستی که پیرو این بازدید برگزار گردید ابتدا رحیمی رئیس اردوگاه ضمن تقدیر از همکاری های بسیار خوب شبکه بهداشت دشتستان در سالهای قبل در زمینه مسائل آموزشی ،فرهنگی و بهداشتی ابراز داشت:”با توجه به ساختار اردوگاه وگروه هدف نیاز به توسعه همکاری بین دو مجموعه کماکان وجود دارد و امیدواریم در سال جاری نیز گسترش یابد .”وی افزود:”طرح های مختلفی در زمینه بهداشت و درمان در اردوگاه وجود دارد که توسط تیم همکاران در بهداری پیگیری می شود و بخشی از این طرح ها درگذشته با همکاری شبکه بهداشت وجود داشته که ادامه می یابد.”وی افزود:”اردوگاه به طور کامل در زمینه برنامه های مشترک با هماهنگی های لازم همکاری می کند.”احمدی خرم مسئول واحد سلامت،اصلاح و تربیت اردوگاه نیز با اشاره به برنامه های آموزشی پیشین ابراز داشت:”امسال با توجه به تقویم سلامت این واحد برنامه های متعددی در طول سال با محوریت آموزشی ، فرهنگی تدوین و به مرکز معین اعلام می دارد که در اردوگاه برگزار می شود.”خانم دهقان رئیس مرکز شهید فرهی برازجان که به عنوان مرکز بهداشتی معین اردوگاه است نیز با اعلام آمادگی کامل در راستای همکاری ابراز داشت:”در زمینه برنامه های اموزشی کارشناسان حسب نیاز اردوگاه معرفی و دوره های مطلوبی با گروههای هدف اردوگاه برگزار  میشود و در زمینه طرح های بهداشتی مشترک این همکاری کاملا دنبال و پس از ثبت سامانه اجرایی خواهد شد.”وی همچنین ضمن ابراز خرسندی از همکاری مجموعه اردوگاه ابراز داشت:”با وجود این تعامل به خوبی می توان برنامه های پیشگیرانه را اجرایی و توسعه داد.”خانم غلامی مسئول روابط عمومی و کارشناس شبکه بهداشت و درمان دشتستان نیز خاطرنشان کرد:”دغدغه مدیریت شبکه بهداشت دشتستان استفاده از تمام ظرفیت های موجود در راستتای سلامت است و در این راستا بسیج نیروها و امکانات برای مکان هایی که نیاز بیشتری در این خصوص دارند مشهود است.”وی افزود:”برنامه های مشترکی که در سالهای قبل با همکاری اردوگاه برگزار شد در سطح استان قابل توجه بود و این نشان از عزم دو مجموعه برای تعمیم این همکاری ها دارد .”

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*