بازدید مدیر کل واعضای ستاد کاهش آسیب زندانهای استان بوشهر از زندان دشتستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،مدیر کل زندانهای استان بوشهر از زندان دشتستان بازدید بعمل آوردند .

حیدری مدیر کل زندان های استان بوشهر از اماکن زندانها ، ساختمان اداری ،مجموعه ورزشی،اندرزگاهها و ساختمان بهداشت به همراه موسوی معاون توسعه ومدیریت، حسینی معاون سلامت،اصلاح وتربیت ،ملاکی رئیس بازرسی و انصاری رییس اداره قضایی زندانهای استان بوشهر از زندان بازدیدو از نزدیک باکارکنان وسربازان وظیفه ومددجویان دیدار نمودندوسپس با آنان به گفتگو پرداختند ایشان ضمن ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی ساختمان در دست احداث اندرزگاه دو بر تکمیل آن تاکید و گفتند:توسعه فضاهای تعریف شده حرکت به سمت امنیت پایدار است. همچنین گفتند:در ساخت سازه ها کلیه اصول و موارد امنیتی بصورت دقیق و موشکافانه رعایت گردد تا بهره برداری حداکثری صورت گیرد .

05555555556  بازدیدمدیرکل زندانهای استان از زندان دشتستان

01111111بازدیدمدیرکل زندانهای استان بوشهر از زندان دشتستان

033333333

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*