بازدید رییس بازرسی اداره کل زندانهای استان ازاردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،درراستای اهداف بازرسی و حفظ جایگاه  امنیتی درزندانهای سرار استان بوشهر،ملاکی رییس بازرسی اداره کل جهت انجام بازرسی واستماع مشکلات مددجویان وپرسنل وظیفه وارد اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان شدند. ملاکی تا ساعت ۱۱ شب جهت بازدید وعرض حضوری و ملاقات چهره به چهره مددجویان وپرسنل وظیفه دراردوگاه مستقرشدند،  وی دراین بازدید افزود: بازرسی باید طبق قوانین وآیین نامه سازمانی به صورت جدی اجرا شود اگر دراین بازرسی ها  ماشاهد تخلفات اداری باشیم حتما برخورد خواهیم کرد، درحاشیه این بازرسی ازوضعیت نظامی پرسنل وظیفه هم بازدید داشته وتاکید نمود:سربازان امانتی هستند به دست ما، باید درحق اینان کوتاهی نشود،ایشان تعدادی ازپرسنل وظیفه را جهت استماع مشکلات به حضور طلبیدند.

درپایان مسعودرحیمی رئیس اردوگاه استان ازحضور رئیس ارزیابی عملکرد ،بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل  جهت بازدید از اردوگاه و نظارت برمجموعه قدردانی نمودند وخاطرنشان کردند: همین خدمات خالصانه شما مسئولین مایه دلگرمی وقوت قلب خواهد بود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*