بازدید دکتر ستوده معاون امور عمرانی استانداری بوشهر از زندان مرکزی بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ، حسب مذاکره وهمچنین هماهنگی های قبلی با استاندار ومعاون هماهنگی امور عمرانی استانداردرارتباط باوضعیت پروژه های عمرانی  در حال احداث زندان مرکزی بوشهر ، دکتر ستوده ، معاون امور عمرانی استانداری بوشهر به همراه وردیانی مدیرکل حراست در معیت طباطبایی مهر مدیر کل زندانهای استان ، ضمن حضور درزندان مرکزی بوشهر، از کارگاه اشتغال، سالن ورزشی،اندرزگاه نسوان ، بهداری وسایرپروژه های درحال ساخت درزندان مرکزی بازدید داشتند.

طباطبایی مهر مدیر کل زندانهای استان بوشهر ، در خصوص پروژه های در حال احداث و چگونگی پیشرفت امورات توضیحات لازم ارائه وبا توجه به تراکم جمعیت کیفری  درزندان مرکزی خواستار تامین اعتبار لازم بمنظور تکمیل پروژه ها ی مذکوراز سوی استانداری وبرنامه وبودجه استان شد. در ادامه معاون عمرانی استانداربا قول همکاری درخصوص رفع مشکلات پیشرو اظهارداشت: باتوجه به حساس بودن زندان سعی خواهیم کرد که اعتبارات لازم جهت پروژه های نیمه تمام اداره کل زندانهای استان رادرحدمقدورات تامین نماییم.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*