بازدید دادستان وقضات سازمان قضایی استان اززندان نظامیان بوشهر

به گزاش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،مهدیان دادستان دادسرای نظامی ، وجمعی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح استان بوشهر اززندان نظامیان بازدیدوبه صورت چهره به چهره بامددجویان این زندان ملاقات وگفتگونمودند.

دراین دیدار ابتدا ملاکی سرپرست کانون اصلاح وتربیت وزندان نظامیان بوشهر ضمن خیرمقدم گزارشی ازاقدامات وبرنامه های فرهنگی وتربیتی وآموزشی صورت گرفته دراین زندان راارایه نمود. وی خواستاراعطای امتیازت قانونی به مددجویان باتوجه به درپیش بودن ایام عیدنوروزوسال نوشد.

 

درادامه مهدیان ضمن تبریک اعیادرجب وسال نو پیشاپیش به کارکنان ومددجویان زندان گفت: تمام سعی وتلاش همکاران مادرسازمان قضایی کاهش جمعیت کیفری می باشدبنابراین ازتمام ظرفیتهای قانونی باتوجه به این ایام که نزدیک به سال نوهست استفاده خواهیم کرد ونسبت به آزادی مشروط ومرخصی مددجویان همکاری لازم بعمل خواهدآمد.وی اجرای دقیق قانون رالازمه هرکاری دانست .  گفتنی است دراین بازدید موسوی معاون سلامت اصلاح وتربیت،حسینی معاون توسعه مدیریریت ومنابع، انصاری رییس اداره قضایی، موسی انصاری مسئول ستادخبری وعمرانی مسئول روابط عمومی اداره کل زندانهای استان نیزحضورداشتند.

  

 

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*