بازدیدمعاون توسعه مدیریت ومنابع اداره کل زندانهای استان ازکانون اصلاح وتربیت بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،سیدمحتشم حسینی معاون توسعه مدیریت ومنابع  وعمرانی مشاورمدیرکل درامورجوانان ومسئول روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ازکانون اصلاح وتربیت بازدیدنمودند.

ابتدا سعیدملاکی رئیس کانون اصللاح وتربیت بوشهر ضمن خوش آمدگزارشی از اقدامات انجام گرفته راارایه نمود، وی افزود: دراین مجموعه باتعامل خوبی که باسایرادارات وارگانهای آموزشی وفرهنگی استان داریم برنامه های آموزشی ، هنری ،ورزشی ،فرهنگی واشتغال وحرفه آموزی خوبی بامشارکت مددجویان انجام می گیرد ومبنای کارما محوریت قراردادن همه امور برمبنای قرآن ونماز می باشد.درادامه حسینی ضمن تشکر ازرئیس وکارکنان این مجموعه به اجرای دقیق برنامه های اصلاحی وتربیتی درکانون تاکید نمود. وی ضمن بازدید ازتمام اماکن کانون ازنزدیک وبه صورت چهره به چهره با مددجویان گفتگو نمود.

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*