برگزاری جلسه هماهنگی کلینیک مثلثی زندانهای مرکزی و دشتستان با کارشناسان ایدز دانشگاه و مرکز مشاوره در خصوص مراقبت و درمان ایدز و نصب نرم افزار در اداره کل زندانهای استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای بوشهر، جلسه هماهنگی کلینیک مثلثی زندانهای مرکزی و ...

ادامه مطلب »

در حاشیه کارگاه کنترل آسیبهای اجتماعی در اردوگاه حرفه آموزی استان: برگزاری نمایشگاه عکس فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در راستای آگاه سازی خانواده ها از رویکرد فرهنگی اردوگاه

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، به منظور انعکاس دستاوردهای فرهنگی و ...

ادامه مطلب »

سید حسین دانش دادرس دادگاه عمومی بخش بندریگ: مجاهدت مسئولین زندان دشتستان موجب شده شمار مددجویان (( نادم حقیقی )) نسبت به بزه کاران غیر نادم تفاوت فاحش داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، سید حسین دانش دادرس دادگاه عمومی ...

ادامه مطلب »