اوستاد رئیس زندان دشتستان: انعقاد تفاهم نامه اولین گام در جهت تعامل سازنده ، ایجاد اشتغال مولد، کمک به رفع بیکاری در جامعه و افزایش اعتماد به نفس در گروههای هدف است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،نشست مشترک مسئولین حوزه اشتغال و حرفه ...

ادامه مطلب »