رحیمی رئیس اردوگاه استان : سربازان وظیفه در اردوهای تفریحی خود را باز می یابند وتجدید قوایی کرده و با روحیه ای سرشار از نشاط اماده ی خدمت درادامه ی مسیر می شوند

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،اردوی تفریحی کارکنان و سربازان وظیفه ...

ادامه مطلب »